Můžete nadále nakupovat super levně bez DPH na Aliexpress – Novinky k DPH a poplatkům od 1.7.

2
3014

Článek je aktuální ke dni 23.6.2021.

Ve spolupráci s celní správou Vám přinášíme aktuální informace k novele zákona o dani z přidané hodnoty a celního zákona. Navazujeme na článek POZOR: Od 1.7. se NEBUDE zatím platit DPH. Novela má zpoždění. Po konzultaci s celní správou můžeme tedy potvrdit, že od 1. 7. 2021 se DPH při dovozu zásilek ze zemí mimo EU dočasně vybírat nebude. Radíme Vám tedy nakupovat, dokud to lze a to ještě za snížené ceny. Na Aliexpress navíc právě probíhá slevová akce.

POZOR: Určitě se podívejte na nový článek. Aliexpress od 1.7.2021 začal DPH vybírat automaticky. Přestože naše novela zákona schválená ještě není, ale EU zákon již platný je, tak na Aliexpress již DPH zaplatíte. DPH, které zaplatíte na Aliexpress půjde do banky v EU, která následně peníze pošle do ČNB.

Aktuální situace se schválením novely zákona

Novela zákona o dani z přidané hodnoty a celního zákona, která byla předložena Vládou ČR do Poslanecké sněmovny v květnu 2020, je po třetím čtení v Poslanecké sněmovně a nyní míří do Senátu ČR. Vzhledem k tomu, že Parlament ČR nestihne do 1. července 2021 návrh novely schválit, tak jak to předpokládá legislativa EU, nebude Celní správa ČR při dovozu zásilek nízké hodnoty (do 22 EUR) DPH vybírat. Situace z hlediska vybírání DPH u zásilek, jejichž hodnota převyšuje 22 EUR, zůstává nezměněna. Povinnost uhradit DPH platí již nyní.

Celní legislativa je však od 1. července 2021 účinná. Je upravena nařízeními v rámci právního systému EU, která jsou účinná přímo bez nutnosti upravovat národní legislativu.

Co platí do 30. 6. 2021

Platí to, že všechny zásilky se zbožím o hodnotě nepřesahující 22 EUR, které fyzická osoba zakoupila na území mimo EU, a které jsou poštou nebo expresní zasilatelskou službou dováženy do EU, jsou osvobozené od DPH. Znamená to, že taková zásilka, která přijde do ČR, projde zjednodušeným celním řízením, které zajišťuje poštovní operátor nebo expresní zasilatelská služba. Jako konečný odběratel nemusíte nic předkládat a svou zásilku obdržíte bez dalších poplatků.

Všechny zásilky, které mají vlastní hodnotu vyšší než 22 EUR, musí projít standardním celním řízením. Na vyžádání Celní správy ČR je potřeba dodat potřebné dokumenty, je vám vyměřená DPH, vzniká tzv. celní dluh. Po jeho zaplacení je vaše zásilka propuštěna do republiky a doručena vaším zvoleným dopravcem. Oblíbeným způsobem, jak projít celním řízením jsou služby dopravců, či specializovaných firem, které za poplatek celní řízení vyřídí za vás. Vy jen poskytnete plnou moc a doklady o platbě za zboží. Když je vše hotovo, uhradíte celní dluh a poplatek za vyřízení celního řízení. Do 150 EUR jsou zásilky (až na naprosté výjimky – alkohol a alkoholické nápoje, tabák a tabákové výrobky, parfémy a toaletní vody) osvobozeny také od cla.

Dary mezi fyzickými osobami, které jsou zasílány příležitostně a které nepřesahují hodnotu 45 EUR jsou od DPH rovněž osvobozeny.

Co se týče zásilek, které objednává ať už fyzická či právnická osoba za účelem vykonávání podnikatelské činnosti (např. vybavení kanceláře) nebo jako předmět podnikatelské činnosti (přeprodej zboží), je třeba projít standardním celním řízením bez ohledu na hodnotu zboží. Vyměřuje se jak DPH, tak clo.

Co se změní od 1. 7. 2021

Vzhledem k tomu, že dosud nebyl dokončen legislativní proces schvalování novely zákona o DPH (v současnosti byl navrhovaný text projednán a schválen Poslaneckou sněmovnou, absentuje schválení v Senátu, podpis prezidenta republiky a vyhlášení novely ve sbírce zákonů), budou i nadále zásilky nepřesahující hodnotu 22 EUR osvobozeny od DPH a občané tak nebudou muset DPH platit.

Odlišná situace panuje u povinnosti podávat celní prohlášení. Tuto povinnost upravují „nařízení EU“, která působí přímo a není nutné přijímat národní legislativu. Situace je tedy následující:

  1. Pokud vám zásilku doručuje expresní zasilatelská služba, nebudete muset nic řešit, protože ta vás bude zastupovat v celním řízení a elektronické celní prohlášení za vás podá, a to i v případě že zásilka nepřesáhne hodnotu 22 EUR.
  2. Odlišná pravidla platí, jestliže zásilku dopravuje poštovní operátor, například Česká pošta. U zboží dopravovaného poštovním přepravcem platí výjimka a do 30. 9. 2021, případně do nabytí účinnosti novely zákona o DPH (podle toho, co nastane dřív), není podání elektronického celního prohlášení u zásilek nepřesahujících hodnotu 22 EUR povinné. Situace tedy bude v tomto ohledu stejná jako doposud. I toto pravidlo však má jednu výjimku. A to je situace, pokud je zboží na e-shopu prodáváno v tzv. režimu jednoho správního místa pro dovoz(IOSS). V takovém případě je podání elektronického celního prohlášení povinné i pro případy, kdy hodnota zásilky nepřesahuje 22 EUR.
  3. U zásilek s vyšší hodnotou, tedy mezi 22 až 150 EUR je nutné elektronické celní prohlášení podávat vždy, ať už zboží přepravuje kdokoli.

Pokud ještě nepoužíváte doplněk do prohlížeče Aliexpress Superstar, tak si ho určitě přidejte. Nejen, že Vám ukazuje cenovou historii, můžete vyhledávat v českém jazyce, vyhledávat podle obrázku a mnoho dalšího, ale také v něm brzy bude kalkulačka pro výpočet cla, DPH a poplatků s tím spojených. Kalkulačka se bude nacházet v košíku na pravé straně přímo na stránkách Aliexpress. Zapněte si upozornění na stránku nebo se přihlaste k odběru emailu, ať se o této novince dozvíte.

Aplikace eCeP

Celní správa ČR vyvinula speciální aplikaci pro podávání elektronického celního prohlášení fyzickými osobami „eCeP“. Tu můžete využít jak pro podání celního prohlášení v hodnotách mezi 22 a 150 EUR, tak pro zásilky nakoupené v rámci režimu jednoho správního místa pro dovoz, pokud hodnota zásilky hodnotu 22 EUR nepřesáhne

Dary do hodnoty 45 EUR bude možno propouštět na území ČR na základě zjednodušeného celního řízení (zvláštní forma celního prohlášení – předložení zboží celním orgánům bez povinnosti podat elektronické celní prohlášení), které za vás provede poštovní operátor. Expresní zasilatelská služba však bude na dary opět povinně podávat elektronické celní prohlášení.

Pro podání celního prohlášení si můžete zvolit svého zástupce, který za vás za úplatu celní formality vyřídí.

Pro úplnost je vhodné uvést, že v případě zásilek s vyšší hodnotou než 22 EUR již zaplatíte DPH, stejně jako doposud.

Co se změní s účinností novely zákona o DPH

Od data účinnosti novely zákona o DPH, bude platit povinnost uhradit DPH u každé zásilky se zbožím, které si fyzická osoba objedná a které přijde do EU zpoza jejích hranic. Nebude zde platit žádný limit pro osvobození od DPH.

U zásilek do 150 EUR bude potřeba podat elektronicky celní prohlášení, což bude možné provést prostřednictvím aplikace eCeP. Do ní se přihlásíte, ověříte zásilku, vyplníte potřebné údaje a na jejich základě vám bude vyměřena DPH. Po jeho uhrazení vám bude zásilka propuštěna do ČR. Limit hodnoty zásilky se počítá z hodnoty zboží v ní obsažené, samotné DPH se vypočítává z celkové ceny zásilky, tedy dohromady s poplatkem za dopravu. Pro zásilky do 150 EUR je zachováno osvobození od cla.

Jedinou výjimkou z povinnosti platit DPH jsou dary mezi soukromými osobami do hodnoty 45 EUR, u nichž sice bude také nutné podat celní prohlášení, stejným způsobem jako u zásilek do 150 EUR, ale nebude vám vyměřena platba ani za DPH ani za clo, protože tyto dary jsou od těchto poplatků osvobozeny.

U zásilek nad 150 EUR a u zásilek podnikatelských se nic nemění a stále u nich bude potřeba projít standardním celním řízením a zaplatit jak DPH, tak clo.

U všech způsobů odbavení vaší zásilky bude stále možnost najmout si k vyřízení celního řízení, respektive podání celního prohlášení, vašeho dopravce, či specializovanou firmu, ovšem je třeba počítat s poplatkem za takovou službu.

Na některých zahraničních e-shopech jsou k nalezení speciální akce, kdy je zboží nabízeno zdarma a vy podle obchodníka zaplatíte pouze dopravu. Co se týče principu tohoto obchodu, tak se nedá hovořit o tom, že byste dostali zboží skutečně zdarma. Jeho hodnotu zaplatíte v rámci dopravného. Toto zboží určitě nějakou hodnotu má, proto je i u těchto zásilek třeba podat celní prohlášení. Při jeho vyplňování, není možné vyplnit nulovou hodnotu zboží, proto hodnotu zboží odhadněte tím, že přidělíte část ceny dopravného jako hodnotu zboží.

Co to všechno bude znamenat v praxi?

Tyto změny v praxi přinesou to, že po nabytí účinnosti novely zákona o DPH si za část zboží objednávaného z území mimo EU připlatíme. U zboží, které bychom měli „po staru“ bez poplatku, tedy u zboží do 22 EUR, což je něco kolem 580 Kč, si připlatíme, protože bude nutno uhradit DPH a zaplatit za služby subjektu, který nás bude zastupovat v celním řízení (pokud nevyužijeme aplikaci eCeP). Další náklady mohou být spojeny s platbou za skladování zboží v dočasném skladu přepravce. Důvodem tohoto opatření je narovnání konkurenčního prostředí a srovnání podmínek pro evropské výrobce a prodejce, u kterých se DPH platilo vždy a byli tak oproti kolegům z jiných části světa znevýhodněni. Evropská komise rovněž zdůvodnila nová pravidla tím, že státní rozpočty dosavadní praxí přicházejí o značné finanční prostředky.

Rozhodující pro to, jaký postup se použije, zda postup platný do 30. 6. 2021 nebo od. 1. 7. 2021 bude datum podání celního prohlášení. Takže i když zásilka doputuje na území ČR před 1. 7. 2021, rozhodující bude okamžik podání celního prohlášení. Bude-li celní prohlášení podáno až 1. 7. 2021 nebo později, již se budou uplatňovat nové předpisy.

Určitě se podívejte i na starší články týkající se změny DPH, ale berte na vědomí, že platí výše uvedené z tohoto aktuálního článku. Ale ať už začne platit novela zákona kdykoliv, tak už teď se vám bude hodit návod 54. Jak vyhledat evropské sklady na Aliexpress? nebo doplněk do prohlížeče www.AliSuperstar.cz.

Databáze odpovědí Aliexpress

2 KOMENTÁŘE

  1. Co když tu daň schválí od 1 září mě běžně chodí balíky i 3 měsíce tak to jsem háji 👎 nemůžete napsat konkrétní termín ..

  2. Možná by bylo dobře si po sobě přečíst co píšete, CITACE: Po konzultaci s celní správou můžeme tedy potvrdit, že od 1. 7. 2021 se DPH při dovozu zásilek ze zemí EU dočasně vybírat nebude.
    Myslím, že ze zemí EU se nebude vybírat DPH ani po 1.7. VŠE SE TÝKÁ DODÁVEK POCHÁZEJÍCÍCH M I M O EU. Děkuji

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno