Zákonná práva na vrácení zboží z Aliexpress v Evropě

0
109
S čím vám můžeme pomoct?

V zemích EU budou mít kupující obecně 14 denní právo na vrácení bez udání důvodu (kupující platí poplatek za zpáteční dopravu).

Je třeba poznamenat, že výše uvedená pravidla platí pro většinu produktů, ale stále existují výjimky:

Pro zákazníky z EU platí následující výjimky z práva na odstoupení od smlouvy:

Článek 16 směrnice 2011/83 stanoví výjimky z práva na odstoupení od smlouvy, pokud jde o smlouvy uzavřenou na dálku a smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory. Právo na odstoupení od smlouvy nebude existovat v případě následujících smluv:

– pro poskytování služeb po úplném splnění služby, za předpokladu, že plnění začalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele a s tím, že spotřebitel ztratí právo na odstoupení od smlouvy po úplném splnění smlouvy od obchodníka;

– na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu, které obchodník nemůže ovlivnit a k nimž může dojít ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy;

– na dodávku zboží vyrobeného podle specifikací spotřebitele nebo jasně personalizovaného;

– na dodávku zboží, které podléhá rychlé zkáze nebo expiraci;

– na dodávku zapečetěného zboží, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a bylo po dodání rozbalené;

– na dodávku zboží, které je po dodání pro svou povahu neoddělitelně smíseno s jiným zbožím;

– na dodávku alkoholických nápojů, jejichž cena byla sjednána v době uzavření kupní smlouvy, jejichž dodání se může uskutečnit až po 30 dnech a jejichž skutečná hodnota je závislá na výchylkách trhu, které nelze ovlivnit ze strany obchodníka;

– pokud spotřebitel výslovně požádal obchodníka o návštěvu za účelem provedení naléhavých oprav nebo údržby. Pokud obchodník během návštěvy poskytuje služby, které jsou doplňkové k těm, které si spotřebitel výslovně vyžádal (tj. oprava nebo údržba), bude se právo na odstoupení od smlouvy vztahovat na tyto doplňkové služby nebo zboží. Obdobně, pokud obchodník během návštěvy dodá jiné zboží než náhradní díly nutné k provedení opravy nebo údržby, uplatní se právo na odstoupení od smlouvy i na toto zboží.

– na dodávku zapečetěných zvukových nebo obrazových nahrávek nebo zapečetěného počítačového softwaru, které byly po dodání odpečetěny;

– na dodávku novin, periodika nebo časopisu, s výjimkou smluv o předplatném na dodávku takových publikací;

– uzavřeno ve veřejné dražbě;

– na poskytování ubytování pro jiné než bytové účely, přepravu zboží, půjčovnu automobilů, stravování nebo služby související s volnočasovými aktivitami, pokud smlouva stanoví konkrétní datum nebo dobu plnění, na dodání digitálního obsahu, který není dodaný na hmotném nosiči, pokud plnění začalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele a s vědomím, že tímto ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.

Další zvláštní předpisy:

Produkt je nutné vrátit ve stejném stavu, v jakém jej kupující obdržel. V praxi musí být nové výrobky vráceny nové, nepoužité a kompletní.

Vrácení peněz lze zadržet, dokud (i) prodejce neobdrží produkty zpět nebo (ii) kupující předloží důkaz o odeslání produktů zpět.

Databáze odpovědí Aliexpress

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno